Certyfikaty i atesty

//Certyfikaty i atesty
Certyfikaty i atesty 2020-01-16T10:56:23+01:00

Certyfikaty i Opinie Producenta:

– Instytut Leków w Warszawie, Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie
– Katedra i Klinka Rehabilitacji Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
– Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 Akademii Medycznej w Poznaniu
– Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie

Cieszymy się zaufaniem lekarzy, a materace spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010, Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz wymagania Dyrektywy 93/42/EWG.

Oferowane przez Centermedical wyroby medyczne, wytwarzone przez Torpol Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku (nr wytwórcy: PL/CA0102140/W), zgłoszone zostały do bazy danych pochodzących ze zgłoszeńi powiadomień o wyrobach medycznych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.(Dz. U. z 2010, Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Nasze materace (wełniane wyroby rehabilitacyjne: materac /podkład magnetyczny) spełniają wymagania ww. ustawy oraz Dyrektywy 93/42/EWG.

Wyroby spełniają wymagania zasadnicze określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedury oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011, Nr 16, poz. 74), a wytwórca postępuje zgodnie z załącznikiem 7 do ww. Rozporządzenia.

Zostały sklasyfikowane jako nieinwazyjne wyroby medyczne do klasy l, reguła 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowiaz dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010, Nr 215, poz. 1416).

Certyfikat promuje najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające w branży medycznej i branżach pokrewnych . Godło „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” otrzymują podmioty wyróżniające się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania, troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami. Certyfikaty przyznaje Kapituła złożona z naukowców najbardziej renomowanych, polskich uczelni, m.in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Firma Centermedical wyróżniona jest certyfikatem Najwyższa Jakość w Medycynie za najwyższą jakość obrotu produktami leczniczymi, a w szczególności materacami magnetycznymi stosowanymi w leczeniu chorób cywilizacyjnych, wspomaganiu procesów regeneracyjnych organizmu w tym leczeniu pourazowego i pooperacyjnego oraz stosowaniu najnowszych technologii dla poprawy jakości życia pacjentów.

Dokonując zakupu Materacy Magnetycznych dzięki firmie Centermedical stają się Państwo posiadaczami jedynych w Polsce wyrobów medycznych w tej klasie i klasyfikacji. Oferowane przez nas wyroby medyczne są pod ścisłą kontrolą Urzędów i Instytucji stojących na straży zdrowia milionów osób. Wyroby medyczne posiadają odpowiednie analizy, badania oraz rekomendacje osób, czy też instytucji. Grono zadowolonych Odbiorców w całym Kraju przyczynia się do ciągłego udoskonalania wyrobów medycznych, a także przyczynia się do powstawania nowych produktów. Dla Nas liczy się Wasze Zdanie tak jak Wasze Zdrowie.